Khoa Luật Kinh Tế
Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: khoaluatkinhte@uel.edu.vn Điện thoại: (08) 3 37244555