BUỔI THÔNG TIN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở VÀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Vào 8h00 sáng ngày 06/3/2024 vừa qua, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên Khoa Luật Kinh tế đã được giới thiệu, chia sẻ thông tin pháp luật về Những điểm mới của Luật đất đai năm 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Chủ đề thông tin pháp luật này nhận được sự quan tâm lớn của học viên, sinh viên Khoa Luật Kinh tế không chỉ bởi phạm vi tác động gần như phủ khắp mọi thực thể trong xã hội của ba đạo luật này, mà còn bởi đáp ứng được nhu cầu cập nhật quy định pháp luật mới của người học. 


Thông tin cô đọng và những điểm mới của ba đạo luật quan trọng đã được ThS Trương Trọng Hiểu và ThS Phan Thị Hương Giang - Giảng viên Khoa luật Kinh tế chuyển tải đến người tham dự. Những điểm thay đổi quan trọng cần lưu ý liên quan đến người sử dụng đất (chủ thể sử dụng, quyền lưa chọn hình thức sử dụng đất được mở rộng), nâng hạn mức nhận chuyển quyền, giá đất, quỹ phát triển đất, đất đa mục đích, trường hợp thu hồi đất…được ThS Trương Trọng Hiểu làm rõ. Những điểm nổi bật trong Luật Kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở năm 2023 như quyền sở hữu nhà ở của người gốc Việt Nam và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, đặt cọc, bảo lãnh trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai…được Ths Phan Thị Hương Giang chia sẻ chi tiết.


Không chỉ vậy, thực hiện giới thiệu mở rộng có chọn lọc những điểm mới của ba đạo luật trên, chuyên đề thông tin về những tác động của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở năm 2023 đến hoạt động đầu tư dự án nhà ở thương mại cũng đã mang đến cho học viên, sinh viên và người tham dự những kiến thức quý báu từ kinh nghiệm thực tiễn thực hiện pháp luật. Ông Đỗ Quan Hiếu – Giám đốc Ban pháp chế Tập đoàn Gotec Land đã có những trao đổi chuyên sâu về thực tiễn hoạt động đầu tư dự án nhà ở thương mại và những dự báo tác động của luật mới đến hoạt động này. Bên cạnh đó, những thay đổi mang tính đột phá về tập trung và tích tụ đất nông nghiệp cũng được NCS Lê Quang Kiệm giới thiệu thông qua chuyên đề “Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp”.


Thông tin pháp luật về Những điểm mới của Luật đất đai năm 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã được chuyển tải và thực hiện hai chiều. Học viên, sinh viên tham dự có những tương tác và trao đổi sinh động về chủ đề thông tin pháp luật, góp phần làm nên một hoạt động học thuật có ý nghĩa và giá trị của Khoa Luật kinh tế trên con đường thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình.


Sau đây là một số hình ảnh của Buổi Thông tin: