Triết lý, tầm nhìn, sứ mạng

Triết lý Giáo dục của Khoa Luật kinh tế:

Khoa Luật kinh tế tuân theo Triết lý giáo dục "Khai phóng" và "Dạy để biết cách tự học".

Với Triết lý giáo dục "Khai phóng", Khoa Luật kinh tế xác định rằng tự do của người học là cần được tôn trọng. Sinh viên được tự do trong tư duy, tự do trong phản biện, và không phải tuân theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Từ đó cho sinh viên được tự do phát triển những khả năng của bản thân.

Với Triết lý giáo dục "Dạy để biết cách tự học". Khoa Luật kinh tế giáo dục cho sinh viên cách tự học để sinh viên có thể tự cập nhật kiến thức, liên tục phát triển để phù hợp với xã hội và môi trường công việc thay đổi liên tục trong thời đại hiện nay.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Khoa Luật Kinh tế đến năm 2030 hướng đến: Tạo lập môi trường học thuật tiến bộ trong trường đại học định hướng nghiên cứu thông qua tranh luận và thảo luận khoa học trong lĩnh vực khoa học pháp lý. Trở thành đơn vị đào tạo đại học và sau đại học đạt chuẩn trong nước và quốc tế; nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp lý có uy tín trong nước và quốc tế.

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa Luật Kinh tế là: Thúc đẩy công lý và công bằng xã hội qua các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ thích hợp.

Mục tiêu

Nâng cao hoạt động học thuật, giảng dạy và nghiên cứu luật, phù hợp với mục tiêu chung của Đại học Kinh tế - Luật, một trong những đại học học hàng đầu định hướng nghiên cứu, tiếp tục phát triển trở thành nơi đào tạo luật nổi bật. Duy trì và tuyển dụng các giảng viên và nhân viên xuất sắc để tăng cường cho sứ mệnh học thuật, giảng dạy và nghiên cứu. Bảo đảm và tăng cường môi trường học tập để thu hút và giữ lại các sinh viên xuất sắc.