Định hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu luật dưới góc độ kinh tế.
2. Pháp luật hợp đồng.
3. Luật thương mại quốc tế.
4. Pháp luật cạnh tranh, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
5. Pháp luật công ty.Tổng truy cập: 291,138