Triển khi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 và đăng ký ứng dụng Hội Sinh viên Việt Nam

[THÔNG BÁO] - THAM GIA KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 VÀ TRIỂN KHAI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN ỨNG DỤNG "SINH VIÊN VIỆT NAM"

I. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028:

1. Đối tượng thực hiện: Bắt buộc 100% Hội viên các Chi hội tham gia.

2. Cách thức thực hiện: Thực hiện tại đường dẫn https://nghiquyet.hoisinhvien.com.vn hoặc ứng dụng "Sinh viên Việt Nam".

3. Quyền lợi tham gia: Được cộng Điểm rèn luyện theo quy định.

II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN ỨNG DỤNG "SINH VIÊN VIỆT NAM":

1. Đối tượng thực hiện: Khuyến khích 100% Hội viên các Chi hội thực hiện đăng ký. Trường hợp Hội viên đã có tài khoản thì không cần thực hiện đăng ký lần nữa.

2. Hướng dẫn đăng ký: Các đồng chí vui lòng xem tại đường dẫn: https://tinyurl.com/yfm2se4a

3. Cập nhật số lượng đăng ký: Ban Chấp hành vui lòng cập nhật số lượng sinh viên của Chi hội đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng tại đường dẫn sau: https://tinyurl.com/4szavvm5 đến hết ngày 18/4/2024 (Thứ Năm).

4. Tiện ích khi đăng ký ứng dụng:

- Dễ dàng tìm kiếm và tham gia các sự kiện;

- Quản lý hồ sơ sinh viên đơn giản và hiệu quả;

- Dễ dàng kết nối được với cộng đồng sinh viên;

- Tích lũy điểm rèn luyện sinh viên;

- Đăng ký nhận khen thưởng và học bổng một cách nhanh chóng.