Nghiên cứu khoa học SV

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn là hoạt động song hành cùng với các hoạt động ngoại khóa khác của sinh viên được Trường đại học Kinh tế - Luật khuyến khích và định hướng tổ chức và hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Hàng năm, Trường Đại học Kinh tế - Luật đều có tổ chức Chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên Giải thưởng “Nhà khoa học trẻ UEL” dành cho các đối tượng tham gia là cá nhân, tập thể sinh viên các khóa thuộc các hệ đào tạo cử nhân của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Sinh viên có thể đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: kinh tế, quản lý, pháp lý, giáo dục, xã hội và tin học quản lý.
Đối với các đề tài nghiên cứu theo chuyên ngành do Khoa Luật kinh tế quản lý,  sinh viên sẽ được Khoa cùng các phòng, ban của nhà trường hỗ trợ, hướng dẫn về mặt chuyên môn trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu.
Khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên có cơ hội được phát triển tiềm năng nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức và được tạo điều kiện để có thể phát huy khả năng tư duy, sức sáng tạo, tiếp cận nghiên cứu khoa học và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Ngoài ra, sinh viên sẽ thực tập cách thực hiện đề tài mang tính khoa học và chất lượng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong khoa. Đây cũng là một cơ hội cho các bạn sinh viên chuẩn bị cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và các bài nghiên cứu trong các chương trình sau đại học trong tương lai. Không những vậy, các bạn sinh viên sẽ được rèn luyện cho mình tác phong làm việc tích cực, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng thuyết trình và bảo vệ đề tài trước hội đồng, … bổ ích cho quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc sau khi ra trường.
Đối với những đề tài đạt giải cao ở cấp trường, các bạn sinh viên sẽ được phát triển và bồi dưỡng thêm để tham dự tiếp các giải nghiên cứu khoa học ở cấp thành và cấp bộ. Đối với các đề tài được khen thưởng, thành tích của các bạn sinh viên sẽ được ghi nhận như là một trong những dấu mốc và thành quả quan trọng trong quá trình học tập tại trường và được lưu trong kỷ yếu nghiên cứu khoa học của trường.
Trong các năm qua, lãnh đạo và giảng viên của Khoa Kinh tế -  luật đã rất nhiệt tình và tích cực hỗ trợ cho sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Cụ thể là tất cả các giảng viên trong khoa đều tham gia hướng dẫn quá trình sinh viên thực hiện đề tài theo đề xuất của các bạn sinh viên và dưới sự phân công của lãnh đạo khoa. Kết quả là trong các năm vừa qua, sinh viên của Khoa luật kinh tế đã đạt được nhiều thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, không chỉ ở cấp trường mà một số đề tài còn được gửi đi dự thi ở cấp Bộ và giải thưởng Eureka của thành Đoàn và đạt được một số thành tích nhất định.
Trong thời gian tới, Khoa Luật kinh tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trong khoa, để trở thành một trong những hoạt động then chốt trong chuỗi các chương trình ngoại khóa song hành với quá trình học tập của các bạn sinh viên tại trường. Các bạn sinh viên có mong muốn và nhu cầu tham gia các hoạt động nghiên cứu sinh viên có thể liên hệ với các giảng viên hoạc văn phòng Khoa Luật kinh tế để được phổ biến thông tin và cách thức thực hiện.   Tổng truy cập: 291,171