PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT

“Phong trào Sinh viên 5 Tốt” nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp, khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên, từ đó xây dựng hình ảnh Sinh viên thời đại mới.

Sinh viên cần đạt được các điều kiện bắt buộc để hoàn thành đủ 5 tiêu chí:

Đạo đức tốt

Học tập tốt

Thể lực tốt

Tình nguyện tốt 

Hội nhập tốt

Ngoài các điều kiện bắt buộc còn có các điều kiện ưu tiên xét chọn. Đối với những sinh viên có những thành tích đặc biệt sẽ được xem xét ưu tiên. Bên cạnh đó, danh hiệu sinh viên 5 tốt còn dành cho tập thể lớp dựa vào số lượng đăng ký tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”; số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội; không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Căn cứ vào hệ thống tiêu chí xét chọn cấp Khoa do Ban Chấp hành Liên Chi hội Khoa Luật Kinh tế ban hành, các chi hội cơ sở thực hiện thông báo và vận động hội viên đăng ký tham gia. Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sẽ quyết định danh sách các sinh viên tiêu biểu, Ban Chấp hành Liên Chi hội Khoa Luật Kinh tế cùng Ban Chấp hành các Chi hội có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo kết quả và tổ chức “Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Khoa Luật Kinh tế”.

Phong trào sinh viên 5 tốt là một phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về 5 tiêu chí xét chọn: đạo đức; học tập; thể lực; kỹ năng; hội nhập. Sinh viên đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt đều thể hiện được sự phấn đấu, rèn luyện của bản thân thông qua việc đạt đủ các điều kiện xét chọn từ 5 tiêu chí đã đề ra.

 
Nguồn: Liên chi hội khoa Luật Kinh tế