Luật Thương mại Quốc tế (Chất lượng cao) - 502C

Vui lòng tham khảo file Chương trình đào tạo đính kèm bên dưới.
Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại Quốc tế chất lượng cao năm 2021 (xem tại đây)