Nhân sự

1. BCN Khoa
-          PGS.TS Dương Anh Sơn. Trưởng Khoa
        TS Châu Thị Khánh Vân . Phó Trưởng Khoa
2. Giảng viên
-          ThS. Vũ Kim Hạnh Dung
-          ThS. Đào Thị Thu Hằng
-          ThS. Trịnh Thục Hiền
-          ThS. Trương Trọng Hiểu
-          ThS. Phạm Xuân Hoàng
-          ThS. Phan Thị Hương Giang
-          ThS. Bùi Thị Hằng Nga
-          ThS. Nguyễn Tường Ngọc
-          ThS. Giản Thị Lê Na
-          ThS. Nguyễn Thị Lâm Nghi
-          ThS. Đào Gia Phúc
-          ThS. Nguyễn Phan Phương Tần
-          ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
-          ThS. Nguyễn Ngọc Thứ
-          ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
-          ThS. Nguyễn Minh Bách Tùng
-      ThS. Trần Đức Tuấn

3.Trợ lý Khoa
-      CN. Nguyễn Phương Quỳnh Chi

 

 Tổng truy cập: 93,939

9,537